Artikel heeft langere levertijd
> Start

Herroepingsinformatie


Herroepingsrecht


U heeft het recht om deze overeenkomst binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te herroepen.
De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag, waarop u of een aangewezen derde, die niet de transporteur is, de goederen fysiek in bezit heeft genomen.

Om gebruik te maken van uw herroepingsrecht, dient u ons door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een per post verzonden brief, telefax of e-mail) te informeren over uw besluit om deze overeenkomst te herroepen.

De herroeping dient te worden geadresseerd aan:

OPITEC België BVBA,
Boomsesteenweg 690
2610 Wilrijk

Tel: +32 (0) 3 234 3613 *
Fax: +32 (0) 3 234 3018 *
E-Mail: info.nl@opitec.com
Internet: www.opitec.be

U kunt gebruik maken van het bijgevoegde document modelformulier voor herroeping, welke u is toegestuurd in de eerste bevestigingsmail als PDF-bijlage, deze is echter niet verplicht. U kunt het modelformulier voor herroeping ook op onze website (www.opitec.nl) downloaden of een andere duidelijke verklaring indienen.
Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.


Gevolgen van de herroeping


Als u deze overeenkomst herroept, zijn wij verplicht om alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit een door u gekozen, andere soort levering dan de door ons aangeboden, voordeligste standaardlevering), onmiddellijk en ten laatste binnen veertien dagen terug te betalen, gerekend vanaf de dag, waarop het bericht over de herroeping van deze overeenkomst door ons is ontvangen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u bij de oorspronkelijke transactie heeft gekozen, m.u.v. een creditcardbetaling, tenzij uitdrukkelijk met u iets anders is overeengekomen; er worden in geen geval kosten aan u berekend voor deze terugbetaling. Wij kunnen de terugbetaling weigeren tot de goederen weer door ons zijn ontvangen of tot u het bewijs heeft geleverd dat u de goederen heeft geretourneerd, al naar gelang wat eerder plaatsvindt.
U dient de goederen onmiddellijk en in elk geval ten laatste binnen veertien dagen vanaf de dag waarop u ons de herroeping van deze overeenkomst kenbaar maakte, aan ons terug te zenden of over te dragen. Deze termijn wordt aangehouden als u de goederen voor het verstrijken van de termijn van veertien dagen verzendt. De directe kosten voor de retourzending van de goederen zijn voor uw rekening. U bent alleen aansprakelijk voor het compenseren van eventueel waardeverlies, als dit waardeverlies tot een voor de controle van de gesteldheid, eigenschappen en functionaliteit van de goederen niet noodzakelijke hantering is te herleiden.

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op overeenkomsten:

  • bij levering van audio- of video-opnamen en computerprogrammatuur in een verzegelde verpakking, waarvan de zegel werd verwijderd na levering
  • bij levering van goederen die door Opitec tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties (waaronder op maat gemaakt) van de klant; goederen die duidelijk persoonlijk van aard zijn; goederen die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden.


Einde van de herroepingsinformatie.


PDF-Version


 
Voor het afdrukken of openen van de PDF-documenten heeft u het (gratis) programma Adobe Reader (klik hier) nodig.

Download  Modelformulier voor herroeping openen/printen

Download  Herroepingsinformatie openen/printen
terug naar catalogus