Artikel heeft langere levertijd
> Start > Cadeau ideeën voor groot & klein
Sieraden van beton set, 6-delig
 
Sieraden van beton set, 6-delig
24,95
(Set)
incl.BTW. excl. Verzendkosten
-Artikel is leverbaar

Dit artikel valt onder de CLP-verordening. Informatie hierover, zie onderaan de pagina.

Artikel-info
Betonnen sieraden set
Een complete set voor het maken van betonnen sieraden, met koudglazuur gecoat voor een glanzend eindresultaat.
Inhoud:
250 g fijn beton
6 kleine sieraadvormen
elk 4 g brons-effect pigment in goud en koper
elk 25 ml koudglazuur en -hardingsmiddel
1 m lerenkoord in bruin
incl. Duitstalige handleiding, 6-delig


Verwante zoekbegrippen:
beton, beton model, modellen, beton gieten, beton gieten, creatief beton

Artikelnummer: 627848

Toelichting op de CLP-verordening
effect pigment
waarschuwing
H302: Schadelijk bij inslikken.
H400: Zeer giftig voor in het water levende organismen.
H411: Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Veiligheids-informatieblad 
de |

fijn beton
gevaar
H315: Veroorzaakt huidirritatie.
H318: Veroorzaakt ernstig oogletsel.
H335: Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
Veiligheids-informatieblad 
de |

koudglauur hars
waarschuwing
H315: Veroorzaakt huidirritatie.
H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
Veiligheids-informatieblad 
de |

koudglazuur harder
gevaar
H314: Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H412: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Veiligheids-informatieblad 
de |
Klanten die dit artikel hebben gekocht, kochten ook

Klanten die dit artikel hebben gekocht, kochten ook

wait
wait
wait
wait
wait
wait
terug naar catalogus