Artikel heeft langere levertijd
> Start > Schilderen en tekenen > Schilderen > Houtlazuur, PNZ, olie, was
Hobby Line blanke lak, spuitbus, glanzend, 400 ml
 
Hobby Line blanke lak, spuitbus, glanzend, 400 ml
11,25
(Stuk)
incl.BTW. excl. Verzendkosten
-Artikel is leverbaar

Dit artikel valt onder de CLP-verordening. Informatie hierover, zie onderaan de pagina.

Artikel-info
Hobby Line blanke lak - spuitbus
Op basis van kunsthars, weerbestendig, 400 ml, per stuk


Verwante zoekbegrippen:
Carnaval, maskers, acryl lak, glanslak, lakken

Artikelnummer: 450827

Toelichting op de CLP-verordening
gevaar
H222: Zeer licht ontvlambare aerosol.
H229: Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting
H315: Veroorzaakt huidirritatie.
H318: Veroorzaakt ernstig oogletsel.
H335: Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
H336: Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
H411: Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Veiligheids-informatieblad 
de |
Klanten die dit artikel hebben gekocht, kochten ook

Klanten die dit artikel hebben gekocht, kochten ook

wait
wait
wait
wait
wait
wait
terug naar catalogus